Privacybeleid

Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN “3x2”

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Instandhouding Vakantiebesteding Jeugdwielertour 3x2 Ridderkerk hierna te noemen: “3x2” verwerkt van haar deelnemers, vrijwilligers, sponsors en/of andere geïnteresseerden.

Indien je deelnemer of vrijwilliger wordt van“3x2”, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan “3x2” verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens en gemaakte foto’s en video’s in lijn met dit privacy beleid te verwerken/gebruiken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: “3x2”, KvK 24435179.
“3x2”is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

2. Welke gegevens verwerkt “3x2” en voor welk doel
2.1          In het kader van deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
           a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
           b) adresgegevens eventueel postadres
           c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
           d) functie tijdens evenement;
           e) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie.
2.2          “3x2” verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)            naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over deelname aan activiteiten, aanmelding bij gemeentelijke instanties i.v.m. vergunningen ed;
b)           naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen omtrent 3x2, meldingen over calamiteiten en informatie over activiteiten van“3x2”;

C)            voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht wordt gebruikt voor groepsindeling en attentie bij verjaardag tijdens het evenement;
c)            naam en telefoonnummer van waarschuwingscontactpersoon wordt gebruikt bij calamiteiten;
d)           naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het deelnamegeld af te wikkelen;

e)           functienaam tijdens evenement wordt gebruikt voor het per functie informeren van de vrijwilligers;
2.3          Alle gegevens van de deelnemers die aan de vrijwilligers (groepsleiding, EHBO, jury ed.) ter beschikking zijn gesteld worden binnen twee weken na 3x2 vernietigd.

2.3       Alle gegevens worden door het secretariaat tot uiterlijk twee jaar na afloop van deelname gebruikt om je te informeren over de ontwikkelingen van “3x2”.

E-mail berichtgeving (opt-out):

“3x2”gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de deelname aan “3x2” toe te sturen.

 

3. Gebruik foto’s

3.1       Door deelname aan “3x2” geef je toestemming om de door, onder verantwoordelijkheid van “3x2”, gemaakte foto’s en video’s te plaatsen op de sociale media van 3x2.

3.2       Ongewenste foto’s, video’s worden, na melding, binnen 2 dagen verwijderd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft “3x2”passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Als “3x2” voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van diensten van derden, zogenaamde verwerker, dan zal met de verwerker een verwerkersovereenkomst worden afgesloten.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via het secretariaat van “3x2”kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. “3x2” zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop”3x2” je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

6. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.