Oostdijck Schaal

In 2018 kreeg Jan-Willem Steeman, van de gemeente Ridderkerk. de Oostdijck Scchaal uitgereikt.
Zijn nimmer aflatende hulp en enthousisme zorgden ervoor dat vele hindernissen in het land van vergunningen en regelgeving werden weggewerkt.

Ab Versteeg kreeg de schaal in 2017 

Op deze laatste dag van de Jeugdwielertour 3 x 2 2017 mag ik:

de OOSTDIJCK - SCHAAL

uitreiken.

Als echtgenote van Sjaak Oostdijck, medeoprichter van 3 x 2, hecht ik eraan deze schaal, die door Sjaak bij leven beschikbaar werd gesteld, uit te reiken met als doel een persoon of groep van personen te eren die voor 3 x 2 van bijzondere betekenis is.

Dit jaar heb ik in onderling overleg met de voorzitter van 3 x 2, Peter van Dijk, besloten deze wisselschaal uit te reiken aan een persoon die al 40 jaar als vrijwilliger bij 3 x 2 zijn beste beentje voor zet.

Ruim voorafgaande aan 3 x 2 wordt er door de organisatie veel geregeld zodat het ieder jaar weer een geweldig evenement wordt. Tijdens het evenement moet duidelijk zijn en worden gemaakt hoe alles werkelijk geregeld is.

Om dit met alle deelnemers te communiceren is een spreekbuis van de organisatie van groot belang. Dagelijks dienen de boodschappen van het bestuur luid en duidelijk te worden doorgegeven.

Hij heeft een stem als een klok en ook meent hij af en toe een stem in het kapittel te hebben. Daarnaast ziet hij ook dagelijks zaken waarbij hij zijn stem achter de microfoon zal verheffen.

Kortom jarenlang de STEM van 3 x 2 AB VERSTEEG en daarom verdient hij het om vandaag in het zonnetje gezet te worden.

Ik wil dan ook graag de Oostdijck-schaal uitreiken aan AB VERSTEEG.

Onze familie zal zorgen dat, zolang 3 x 2 bestaat, deze schaal ieder jaar zal worden uitgereikt.

Hartelijk dank, namens de familie,

Mevr. Lien Oostdijck – Breeman

In 2016 is de Oostdijckscaal uitgereikt aan Sport & Welzijn en de Gemeente Ridderkerk

Op deze laatste dag van de Jeugdwielertour 3 x 2 2016 mag ik:

 de OOSTDIJCK - SCHAAL uitreiken.

Als echtgenote van Sjaak Oostdijck, medeoprichter van 3 x 2, hecht ik eraan deze schaal, die door Sjaak bij leven beschikbaar werd gesteld, uit te reiken met als doel een persoon of groep van personen te eren die voor 3 x 2 van bijzondere betekenis is. Dit jaar heb ik in onderling overleg met de voorzitter van 3 x 2, Peter van Dijk, besloten deze wisselschaal uit te reiken aan een tweetal instanties, die zowel in het verleden als heden veel voor 3 x 2 betekend hebben en nog steeds betekenen. 

Beide instanties zijn van groot belang voor het daadwerkelijk doorgaan en het uiteindelijk slagen van 3 x 2. Een evenement als 3 x 2 is gebonden aan vergunningen, er zijn dranghekken nodig en andere afzettingen. Indien nodig is onze organisatie gebaat bij het ter beschikking stellen van toezichthouders.

Al jaren kan de jeugd van 3 x 2 ’s maandags terecht op het grasveld bij Ten Donck en verleent het personeel van de Fakkel ons indien nodig alle medewerking. 

Beide instanties hebben zich in het bijzonder op afgelopen donderdag nog onderscheiden. Toen ongekend slecht weer ons parten speelde werd onmiddellijk zonder veel omhaal de sporthal, het zwembad en het personeel van de Fakkel ter beschikking gesteld. De organisatie van 3 x 2 zat immers met de handen in het haar…..waar moet je zo snel naar toe met 450 personen! 

De gemeente Ridderkerk en Sport en Welzijn verdienen het daarom om in het zonnetje gezet te worden 

Onze familie zal zorgen dat, zolang 3 x 2 bestaat, deze schaal ieder jaar zal worden uitgereikt.

 Hartelijk dank, namens de familie,

Mevr. Lien Oostdijck – Breeman

 

Ik wil de Oostdijck-schaal voor beide instanties graag uitreiken aan de voorzitter van het College van Burgemeester en Wethouders, mevrouw AnnyAttema, burgemeester van de gemeente Ridderkerk. 

 

De snoepwagen ontving in 2015 de Oostdijck schaal.  

 

Op deze laatste dag van de Jeugdwielertour 3 x 2 2015 mag ik:
de OOSTDIJCK - SCHAAL uitreiken.

Als echtgenote van Sjaak Oostdijck, medeoprichter van 3 x 2, hecht ik eraan deze schaal, die door Sjaak bij leven beschikbaar werd gesteld, uit te reiken met als doel een persoon of groep van personen te eren die voor 3 x 2 van bijzondere betekenis is.
Dit jaar heb ik in onderling overleg met de voorzitter van 3 x 2, Peter van Dijk, besloten deze wisselschaal uit te reiken aan een groep medewerkers die over het algemeen wel genoemd wordt, maar toch veel te weinig in het zonnetje wordt gezet.
Al jaren lang zijn zij samen actief bij 3 x 2 en dagelijks pakken zij behoorlijk uit. Drie keer, soms vier keer op ’n dag dragen zij feitelijk financieel bij aan het welslagen van 3 x 2. Zij worden bij tijd en wijle ‘overvallen’ door de jeugd, soms rijen dik, maar altijd is er die welwillendheid die zo past bij deze medewerkers …….graag een van die….doe er ook maar zo een bij….en van die roze ronde dingen daar….doe er maar vier van!
Na iedere uitstalling worden de versnaperingen weer ingepakt, de kraam ontmanteld en een aantal uren later wordt alweer uitgepakt. Een behoorlijk intensieve taak.
De medewerkers van de Snoepwagen Ria, Ada, Charlotte en Barbara verdienen het om voor het voetlicht gehaald te worden.
Onze familie zal zorgen dat, zolang 3 x 2 bestaat, deze schaal ieder jaar zal worden uitgereikt.

Hartelijk dank, namens de familie,
Mevr. Lien Oostdijck – Breeman

Ik wil de wisselschaal graag uitreiken aan de langst meedoende medewerkster van de Snoepwagen, Ria Conradi.

 

 

2014

Peter van Dijk ontving in 2014 de Oostdijck schaal uit handen van tante Lien Oostdijck

 

Op deze laatste dag van de Jeugdwielertour 3 x 2 2014 mag ik de OOSTDIJCK - SCHAAL uitreiken.

Als echtgenote van Sjaak Oostdijck, medeoprichter van 3 x 2, hecht ik eraan deze schaal, die door Sjaak bij leven beschikbaar werd gesteld, uit te reiken met als doel een persoon of groep van personen te eren die voor 3 x 2 van bijzondere betekenis is.

 

Dit jaar heb ik in tegenstelling tot andere jaren zonder overleg met de voorzitter van 3 x 2 en geheel op eigen initiatief besloten deze wisselschaal uit te reiken aan een man die reeds 30 jaar als vrijwilliger zijn medewerking aan dit evenement verleent. Hij maakt inmiddels 25 jaar deel uit van het bestuur van 3 x 2 waarvan 13 jaar als algemeen voorzitter.

 

Ik ken hem als een evenwichtige leider, die net als mijn man Sjaak, geen blad voor zijn mond neemt als dat nodig is, en aan de andere kant complimenten uitdeelt als daar aanleiding voor bestaat.

Nu is het echter de hoogste tijd om hem te complimenteren en in het zonnetje te zetten.

 

Als voorzitter kreeg hij het voor elkaar om van een min of meer in een keurslijf gedwongen werkgroep 3 x 2 een Stichting te maken met als idealistisch doel ‘instandhouding van vakantiebesteding in Ridderkerk’. Deze transformatie heeft tot nu toe de organisatie geen windeieren gelegd.

Onder zijn leiding floreert 3 x 2 met jaarlijks ruim 400 deelnemende kinderen, 130 vrijwillig medewerkers, een zeer ruim aanbod van sponsors en een gezonde financiële situatie.

 

Ik wil dan ook zo dadelijk de ‘Oostdijck - schaal’ uitreiken aan de voorzitter van de Jeugdwielertour 3 x 2 Peter van Dijk.

 

Onze familie zal zorgen dat, zolang 3 x 2 bestaat, deze schaal ieder jaar zal worden uitgereikt.

 

Hartelijk dank, namens de familie,

Mevr. Lien Oostdijck – Breeman